Nástroje pro tento web


New release candidate available: 2020-06-01 "Hogfather". upgrade now! [51] (what's this?)
Hotfix release available: 2018-04-22c "Greebo". upgrade now! [50.3] (what's this?)
time-frame

Time frame

Sousloví time frame (čti tajm frejm), často zkracováno na TF, lze z angličtiny přeložit jako určité časové vymezení, ohraničení. V tradingu udává specifický rozsah jednotlivých svíček, které jsou vykreslovány v grafu, přičemž se zdaleka nemusí jednat pouze o rozsah časový.

Zadání

Jednotky, ve kterých je TF udáván, se liší podle typu grafu, jež zobrazujeme.

Časové grafy

U časových grafů se TF označuje jako doba, po kterou se vykresluje 1 svíčka. V intradenním obchodování je nejčastěji užíván minutový (1MIN), 3MIN, 5MIN a 15MIN TF. Poziční obchodníci zase preferují vyšší hodnoty jako hodinové (1H), denní (1D) a týdenní (1W).

Alternativní grafy

Na podobném principu funguje určení TF u jiných než časových grafů.

Range bars

Pokud rozumíte podstatě vykreslování Range bars, je Vám nejspíš zřejmé, že jako TF je zde míněna velikost svíček. Označujeme je většinou písmeny RB a počtem ticků, kterým je vyjádřena délka svíčky.

Pozor, toto označení však neplatí pro všechny platformy! Uvedený příklad je užíván např. v programu Ninja Trader, kdežto SierraChart používá vyjádření v bodech. Takže pro předejití nedorozumění při komunikaci s ostatními tradery je dobré mít tento rozdíl na paměti.

Volume grafy

U volume grafů je onou jednotkou, které určuje rozsah svíčky a výšku TF, počet zobchodovaných kontraktů na trhu za dobu, během níž je svíce vykreslována. Příkladem označení TF, kdy se jednotlivá svíčka tvoří každých 2000 uzavřených kontraktů, může být VOL2000 či VOLUME2000.

Tickové grafy

Jak je již z názvu patrné, určující jednotkou bude jedno „tiknutí“ trhu. Tickové grafy se od range bars liší tím, že není rozhodující vzdálenost, kterou cena svými tiky urazí, ale jejich počet nezávisle na směru. I zde platí, že čím vyšší time frame, tím déle se bude svíčka vykreslovat a obecně bude delší.

Využití různého nastavení

Při tvorbě obchodního systému je volba time frame jednou z naprosto klíčových věcí.

Vyšší TF znamená obecně pomalejší vykreslování a větší délky svíček, s čímž je spojená šance na vyšší profity s nižšími požadavky na koncentraci. S delšími svíčkami však přichází nutnost mnohem vyšších stop-lossů čili vyššího risku na obchod a počátečního kapitálu. Nižší TF tedy dává šanci na nižší risk i počáteční kapitál, avšak tyto výhody jsou vykoupeny něčím jiným. Nízký TF znamená nejen, že svíčky jsou kratší, ale je jich mnohem více. Na grafu se nám tedy formuje daleko více příležitostí ke vstupu do obchodu, což může ve spojení s rychlostí, s jakou jsou nové svíčky vytvářeny, způsobovat sklony k unáhlenému a impulsivnímu chování v obchodování, zejména k „přeobchodování“ (příliš častým vstupům do obchodů na úkor kvality vstupních podmínek). Obchodník by měl tedy objektivně zhodnotit svou povahu (ať již netrpělivost počkat si na obchod na vysokém TF, nebo zmíněnou impulsivitu v náročných situacích) a vybrat si TF takové, které mu sedí.

Mnozí obchodníci používají více TF najednou, a to z prostého důvodu: Vyšší TF jim poskytuje komplexnější pohled na trh ať už při posuzování trendu (co na nižším TF může vypadat jako začínající trend jedním směrem, na vyšším pouze jako korekce trendu druhého), nebo při zakreslování S/R úrovní. Někteří např. na vyšším TF vyhledávají patterny a na nižším pouze upřesňují vstupy a řídí pozice. Využití je opravdu celá řada.

Články na Finančníkovi

time-frame.txt · Poslední úprava: 2019/05/24 08:27 (upraveno mimo DokuWiki)


Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Zásady ochrany osobních údajů   Cookies na serveru Financnik.cz   Všeobecné smluvní podmínky užívání on-line kurzů

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2018 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.